Seuran yhteystiedot

Petäjämäen-Laitilanniemen Metsästysseura r.y.

Minna Nyyssönen
Konninmäentie 69
79130 Sorsakoski
Puh. 0400946337

e-mail: minna.nyyssonen@hotmail.com

Metsästysseuran puheenjohtaja
Jussi Paakkulainen
ossijussinposti@gmail.
com
040 8354091

Hirviporukan johtaja
Pentti Hartikainen
hartipe01@gmail.com
0500 576722

Sivustolla vierailleita

Käyntejä kotisivuilla:158231 kpl

Historiikki

Seuramme 50-vuotishistoriikki
julkaistiin 23.10.2010 pidetyn 50-vuotisjuhlamme yhteydessä.
Tutustu ja tilaa historiikkimme.

Hallinto toimikaudella 2023

Vuosikokouksessa, joka pidetään tavallisimmin tammi- helmikuussa,  valitaan seuralle  puheenjontaja ja kahdeksi vuodeksi kolme hallituksen jäsentä erovuoroisten sijalle, sekä nimeää vuodeksi kerrallaan jaostot ja valitsee niille puheenjohtajat ja jäsenet.

Seuran kesäkokous käsittelee metsästysasiat

Molemmat edellä mainituista kokouksista voi ottaa uusia jäseniä seuraan.

Hallitus nimeää keskuudestaan varapuheenjohtajan ja valitsee seuralle sihteerin ja taloudenhoitajan. Hallitus yhdessä alakohtaisten jaostojen kanssa on vastuussa seuran toiminnasta.

Hallitus

Puheenjohtaja: Jussi Paakkulainen

Varapuheenjohtaja: Pentti Hartikainen

Taloudenhoitaja: Sirpa Tarvainen

Sihteeri: Minna Nyyssönen

Muut jäsenet: Pekka Nyyssönen, Mauri Tarvainen, Jari Korhonen ja Timo Ryhänen.

Jaostot:

Kilpailujaosto: Minna Nyyssönen 

Riistanhoitojaosto: Pekka Nyyssönen

Hirvijaosto: Pentti Hartikainen

Muut:

VaPePa: Jari Korhonen (yhdyshenkilö)

Petoyhdyshenkilöt: Jari Korhonen (seuran ja rhy:n) ja Pentti Hartikainen