Seuran yhteystiedot

Petäjämäen-Laitilanniemen Metsästysseura r.y.

Minna Nyyssönen
Konninmäentie 69
79130 Sorsakoski
Puh. 0400946337

e-mail: minna.nyyssonen@hotmail.com

Metsästysseuran puheenjohtaja
Jussi Paakkulainen
ossijussinposti@gmail.
com
040 8354091

Hirviporukan johtaja
Pentti Hartikainen
hartipe01@gmail.com
0500 576722

Petoyhdyshenkilöt: Jari Korhonen (seuran ja rhy:n) p.044 2902619 ja Pentti Hartikainen p.0500 576722 . Kaikki ilmoitukset suurpedoista kerrotaan petoyhdyshenkilöille (karhu, susi, ilves, ahma) He käyvät todentamassa havainnon ja kirjaavat havainnon järjestelmään ja se on virallinen!

Sivustolla vierailleita

Käyntejä kotisivuilla:192745 kpl

Historiikki

Seuramme 50-vuotishistoriikki
julkaistiin 23.10.2010 pidetyn 50-vuotisjuhlamme yhteydessä.
Tutustu ja tilaa historiikkimme.

Metsästysasiat

Rauhoitusalueet

Koska sopimuksissamme maanvuokraajien kanssa on eräitä saaliseläinten  metsästysoikeuden  rajoituksia , kannattaa metsälle menijän varmistaa tarkat metsätysoikeutensa alueella, jossa aikoo metsästää. Seuramme puheenjohtajalla on asioista ajantasaiset tiedot. Metsästysmajallamme on kartta, joka sisältää tarkat kiinteistökohtaiset tiedot saaliseläinten metsästysrajoitteista.Majalla voi kopioida kartasta tietoja omaan kartaansa. Tarvittaessa majallemme voi päästä ottamalla yhteytta esim sihteeriin tai paikkakunnalla asuviin seuran hallituksen jäseniin. Siirrymme nyt syksyn mittaan sähköiseen Reviiri-palveluun, josta näkee kattavammin alueet nyt päivitettynä. Jäsenille tehdään oma käyttäjätunnus palveluun, josta ilmoitamme myöhemmin.

Vierailut metsästysmaillamme

Isännän tulee olla vieraan mukana metsällä ja valvoa, että vieras metsästää oikealla alueella ja noudattaa muutoinkin seuran ohjeita ja mahdollisia rajoituksia. Hirviseurueeseen voi osallistua jonkin jäsenen vieraana. Lintuja metsästettäessä saa olla 2 vierasta, käyntikerrat kiintiön mukaan. Saalis lasketaan isännän kiintiöstä. Pienpetoja pyydettäessä vieras määrä vapaa, käyntikerta rajoitusta ei ole. Jänismetsällä 5 vierasta/per seuran jäsen, käyntikerrat vapaat.

  • Uutena asiana koejäsenen metsästys. Koejäsen ilmoittaa, kun lähtee metsälle mieluiten Metsästysseuran palstalle (Whatsapp) ei tarvitse olla varsinaisen jäsenen mukana. Jäsen voi kyllä lähteä oppaaksi tai mukaan metsälle. Koejäsen ilmoittaa myös jos vieras on mukana.

Saaliskiintiöt 

Saaliskiintiöt kaudelle 2023-2024: Metso 1 kpl ja riekko rauhoitettu, teeri 4 kpl, jänis ja pyy vapaa. Muu pienriista vapaa.

  Pienpetometsästys

..... on sallittu seuran lupa-alueilla. Vierassääntöä ei pienpetometsästykseen sovelleta. Kirjallinen, allekirjoitettu lupa on saatavissa riistanhoitojaoksen puheenjohtajalta Pekka Nyyssöseltä ja puheenjohtajilta. Lupa voidaan lähettää tekstiviestitse tai sähköpostilla. Voimassaoleva metsästyskortti riittää vierasluvan saamiseen.