Seuran yhteystiedot

Petäjämäen-Laitilanniemen Metsästysseura r.y.

Minna Nyyssönen
Konninmäentie 69
79130 Sorsakoski
Puh. 0400946337

e-mail: minna.nyyssonen@hotmail.com

Satunnainen kuva

Uusimmat kuvat

Sivustolla vierailleita

Käyntejä kotisivuilla:104314 kpl

Historiikki

Seuramme 50-vuotishistoriikki
julkaistiin 23.10.2010 pidetyn 50-vuotisjuhlamme yhteydessä.
Tutustu ja tilaa historiikkimme.

Metsästysasiat

Rauhoitusalueet

Koska sopimuksissamme maanvuokraajien kanssa on eräitä saaliseläinten  metsästysoikeuden  rajoituksia , kannattaa metsälle menijän varmistaa tarkat metsätysoikeutensa alueella, jossa aikoo metsästää. Seuramme puheenjohtajalla on asioista ajantasaiset tiedot. Metsästysmajallamme on kartta, joka sisältää tarkat kiinteistökohtaiset tiedot saaliseläinten metsästysrajoitteista.Majalla voi kopioida kartasta tietoja omaan kartaansa. Tarvittaessa majallemme voi päästä ottamalla yhteytta esim sihteeriin tai paikkakunnalla asuviin seuran hallituksen jäseniin.

Vierailut metsästysmaillamme

Isännän tulee olla vieraan mukana metsällä ja valvoa, että vieras metsästää oikealla alueella ja noudattaa muutoinkin seuran ohjeita ja mahdollisia rajoituksia. Hirviseurueeseen voi osallistua jonkin jäsenen vieraana. Lintuja metsästettäessä saa olla 2 vierasta ja 3 käyntikertaa. Jänismetsällä vieraita voi olla 3. Pienpetoja ja jänistä pyydettäessä, käyntikerta rajoitusta ei ole. Saalis lasketaan isännän kiintiöön.

Saaliskiintiöt 

Saaliskiintiöt kaudelle 2020-2021: Ukkometso 1 kpl ja riekko rauhoitettu, teeri 3 kpl, jänis ja pyy vapaa. Muu pienriista vapaa.

  Pienpetometsästys

..... on sallittu seuran lupa-alueilla. Vierassääntöä ei pienpetometsästykseen sovelleta. Kirjallinen, allekirjoitettu lupa on saatavissa riistanhoitojaoksen puheenjohtajalta Pekka Nyyssöseltä ja puheenjohtajilta. Lupa voidaan lähettää tekstiviestitse tai sähköpostilla. Voimassaoleva metsästyskortti riittää vierasluvan saamiseen.